21 Temmuz 2017 Cuma

Eski Mısır Ölüler Kitabı PDF İndir"Horus'un gözleri insanları ve eşyayı yaratmıştır. Semavi yüzün gözleri evreni gördüğü zaman, evren vücut buldu; güneşin ışıkları bir gözyaşı dalgası gibi, evreni kapladı; böylece Horus'un gözünden dökülenler, insanlara ve tanrılara gerekli olan hayatı verdi... Güneşten dağılan ışık gibi, Horus'un gözü bütün realiteyi yarattı." Böylece, dünyada yaşayanlar, ölmek için doğmuş yığınlarca varlık, Ra'nın gözbebeklerinden, ilk ve dölleyici ışıkla beraber fışkırmıştı; çünkü: 'Râ insanların bedenlerini gözünün ağlayışlarıyla?yaptı..."


Eski Mısır Ölüler Kitabı PDF İndir

Uzun Firdevsi - Dâvetnâme PDF İndirUzun Firdevsi - Dâvetnâme Cin çağırma eserlerinin en başında ve en bilineni olan bu eser, 15. Yüz yılda yaşamış olan 'Uzun Firdevsi' tarafından yazılmıştır. Eserde, 'urumhamatahayil' adlı, insanı aşık etmeye yarayan bir cinden bahsedilir. Kütüphanelerimizde çok sayıda el yazması ‘havas kitabı’ bulunur yalnız bu kitapların bir çoğu okuyucuya asla gösterilmez ve gizli kasalarda, dolaplarda kilit altında bulundurulur. İşte bu ‘yasak’ kitaplardan birisi de ‘dávetname’. kayipkorkular.com'da yayınlanan her içerik, kitap, belge ve yazı bilgi amaçlıdır. Mesuluyet kabul etmiyoruz.


Uzun Firdevsi - Dâvetnâme PDF İndir

Irk Bitig PDF İndirTahminen 930 yılında Göktürk harflariyle kaleme alınlış olan Irk Bitig, Mani muhitinde yazılmış önemli bir eserdir. İçinde dine ait unsurlar bulunmakla beraber dini bir eser değildir; bir fal kitabıdır. Her bir ayrı bir fal olarak yorumlanan 65 paragraftan meydana gelmiştir. Her falın başında siyah mürekkeple çizilmiş küçük daireler vardır. Her faldaki daireler üç dizi halindedir. Her dizide 1-4 arasında değişen daireler vardır. Böylece her fal, üç rakamlı bir sayıyla numaralandırılmış gibidir. Mesela, bir paragrafın başındaki birinci dizide 2, ikinci dizide 4, üçüncü dizide 2 daire varsa bu fal 242 numaralı faldır. Falına bakmak isteyen insan, muhtemelen dört yüzünden her biri ayrı bir sayıya dalalet eden aşık kemiğini üç defa atmak suretiyle kaç numaralı falın kendisine isabet ettiğini tespit eder.Irk Bitig'in son derece ilgi çekici bir yapısı ve üslubu vardır. Her fal; "şöyle biliniz iyidir" veya "şöyle biliniz kötüdür" şeklinde bir hükümle bitmektedir.


Bu küçük eserde çeşitli adetler, inanışlar ve masal unsurları da yer almakta, günlük dilin kelimeleri de bolca kullanılmaktadır.

Irk Bitig PDF İndir

16 Temmuz 2017 Pazar

Carl Gustav Jung - Keşfedilmemiş Benlik PDF İndirKeşfedilmemiş Benlik sorgulayan bir kitap. 

Onu okurken, kendinizi dünyanın en büyük psikiyatristlerinden birinin yanında oturuyor ve insanın en önemli sorunlarından birisi üzerine söyleşisini dinliyor gibi oluyorsunuz.


Carl Gustav Jung - Keşfedilmemiş Benlik PDF İndir

Andree Michel - Feminizm PDF İndir
Kitap Adı : FEMİNİZM 
Yazar : ANDREE MICHEL
Yayınevi : İLETİŞİM YAYINLARI
ISBN : 9753167342
Çeviren ŞİRİN TEKELİ
Basım Tarihi - Yeri: 1997 -
Sayfa Sayısı : 133
Boyutları : 113,5x19,5


Andree Michel - Feminizm PDF İndir

Andre Morali-Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi PDF İndirBu seride Cinsel İlişkiler Sosyolojisi adlı eserini yayınladığımız Andre Morali-Daninos bu eserinde genellikle cinsel ilişkilerin en eski zamanlardan günümüze kadar geçirdiği türlü değişik ve meraklı durumları ele alıyor. Çeşitli çağlar gibi dünyamızın çeşitli bölgelerde de cinsel adetler büyük ayrımlar gösteregelmiştir öteden beri. İnsanlık tarihinin çok kere incelemeyi ihmal ettiği bu konu, aslında insan yaşamının çok önemli bir yönünü temsil eder, bu özelliğiyle de bilimsel açıdan incelenerek işlenesi büyük değer taşır.


Andre Morali-Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi PDF İndir

Ahmet Çavuşoğlu - Tapınak Sövalyeleri PDF İndirKitap nette bir bilgi bulamadım fakat okuyunca çok ilgi çekici olduğunu ve sizlerinde okuması gerektiğini düşündüm.

Ahmet Çavuşoğlu - Tapınak Sövalyeleri PDF İndir

H. De Balzac - Vadideki Zambak PDF İndirVadideki Zambak, ilk yayımlanışında (1836) beklenen ilgiyi görmemiş, Balzac'ın en az satan kitaplarından biri olmuştu. Oysa yazar, üzerinde en çok çalıştığı, en kusursuz, en büyük romanlarından birini yarattığı kanısındaydı. Zaman Balzac'ı haklı çıkardı: Vadideki Zambak, yazarın en sevilen, en çok okunan romanlarından biri oldu. Bu roman, on dokuzuncu yüzyıl Fransız yazınının iki büyük yöneliminin: Romantizm ile gerçekçilik akımının kavşak noktasında ortaya çıkar ve dünyanın en ünlü aşk romanlarından biri olarak gerçek yerini alır. Balzac, 'aşk' a derin bir gerçeklik kazandırırken, çağının toplumsal olgularını ve koşullarını yansıtmaya da büyük özen gösterir. Bu büyük yazarın baş yapıtlarından bir olan Vadideki Zambak'ı, değerli yazarımız Tahsin Yücel'in Türkçesiyle sunuyoruz.


H. De Balzac - Vadideki Zambak PDF İndir

Aziz Nesin - Zübüklüğün Sonu Yok PDF İndirGülmece edebiyatının doruğundaki yazarımız Aziz Nesin'i İOO. Doğum Yılında anarken onun öyküleri, yazı ve konuşmalarından derlenen tematik bir seçki sunuyoruz. Aziz Nesin'in öyküleri geniş bir konu yelpazesi içinde yalnız günlük yaşamı değil insanlık durumlarını ve toplumsal ilişkileri de gözler önüne serer, okuyanı güldürürken hayatı anlamaya yöneltir. Aynı çeşitlilik yazıları ve konuşmalarında da geçerlidir.Seçkimizi hazırlarken istedik ki Aziz Nesin'in kitaplarındaki öykü ve yazılarını bu kez tematik bir bütünlük içinde okuyun. Belirlediğimiz konu başlıklarına girmeyen ama bu dizi dışında bırakmaya gönlümüzün razı olmadığı öykülerini ise Gülmekten Öldüren Öyküler adı altında topladık.


Aziz Nesin - Zübüklüğün Sonu Yok PDF İndir

Rollo May - Yaratma Cesareti PDF İndirYARATMA CESARETİ, Amerikan psikolojisi ve varoluşçu psikoterapinin önde gelen ismi Rollo May'in en temel yapıtlarından biri. May, psikoloji, psikoterapi, felsefe ve sanatla yakın ilişkisinden ötürü, yaratıcılık konusunu ilginç bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular gibi o da kaygı olgusuna büyük önem vererek, değişimin kaygının içine gömülerek varılacak bir yaratıcılık düzeyinde gerçekleşeceğini vurguluyor. Geçiş dönemi psikolojisinin tüm olumsuzluğunu, yaratıcılığın zorunluluğu adına kutlayan May, "yeni olan"ın her yerde fışkırdığı bir dünyada, insanın bilindışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için de yeni bir cesaret biçiminin bireyde yaratılmasına önemli katkılarda bulunuyor. Bu kitabın, kişiye kendi kaynaklarından yararlanmakta ve günümüzdeki ahlaksal çözülmenin çöküntüsü altında kalmadan yeni bir yaşam kurmakta düşünsel destek sağlayacağına inanıyoruz.(Arka Kapak)


Rollo May - Yaratma Cesareti PDF İndir

Bert Kaplan - Akıl Hastalarının İç Dünyası PDF İndir"Deli"lik ne bir küfür, ne de özenilecek bir olgu, her iki yaklaşım da biribinden tehlikeli olur dozu kaçınca. Kendini farklı hissedenlerin içinde bulundukları durumu haklı çıkarıp, "eğer bu delilikse, ben deliyim" denmesinden hoşnut değilim. Psikoloji alanında söylenen beylik laflar, beni şüpheye düşürür. Söz konusu "ruh"sa, kesin yargılara varmak "doğru teşhis"e ulaşmak açısından, sağlıklı bir yol mudur? Yok, böyle benim gibi ahkam kesmiyor kitap. Salt Psikoloji alanında çalışanların okuması amacıyla hazırlanan bir ders kitabı değil. Şizofreni, paranoya, manik depresif ataklar, anksiyete, panik atak, çoğul kişilik bozukluğu, haşhaş bağımlılığı, epilepsi(sara) hastalarının kendi kalemlerinden yazdıkları. Hoş, şizofreniye Joanne Greenberg'in Sana Gül Bahçesi Vadetmedim kitabı tek başına çok iyi bir örnek. Fakat bu kitap bir derleme olduğundan, Greenberg'in romanı kadar tertipli değil (iyi ki). Kendilerini yazan hastalar arasında Leo Tolstoy, St. Augustine, Vaslav Nijinsky, Jean Paul Sartre ve Fyodor Dostoyevski de var. Zaptedilmez Çılgın - Lara Jefferson Doktorun düşündüklerinin yanında kendininkileri kaymağı alınmış süte benzetir ve şöyle açıklar; "Deliliğin kızıydı- ve doktora göre ikisini de benim beynim yaratmıştı. Bilmiyorum -doktorların başkalarının inanmasını istedikleri gibi mi yoksa kendi inandıkları gibi mi düşündüklerinden emin olduklarına şüpheliyim. Böyle şeyleri hiç bilmem, hiç değilse onların bildikleri şekilde bilmem." s.16 "Ve eğer sizde gerçekten için için büyüyen bulaşıcı bir "kendini çok düşünme" hastalığı varsa, bir kalem ve eski mektupların boş sayfalarını alırsınız elinize, yatakhanede oturup, kendinize Shakespeare der ve her şeyi anlatmaya başlarsınız." s.27 :) Bu bölümün sonu "Başlangıç" kelimesiyle bitiyor. "William James'in şu öğüdünü hatırlayalım, 'Bildiğimizin aksine gerçekler, 103° veya 104° Fahrenheit derecelerinde belki de normal vücut ısısı olan 97 veya 98 dereceden çok daha kolay filizlenirler.'" s.57 Mutlukuk-Dehşet Dünyası - John Custance "Aslında bence 'Yüce Tanrı' bazen insanların onunla tartışmasını, hatta güreşmesini, bir diktatörün çevresindeki 'olur efendim'ciler gibi kişilere tercih eder." s.61 Bir Şizofrenin Otobiyografisi- Anonim "Güneş yaşamın ve gerçeğin -özellikle entellektüel aydınlanmanın gizemli, mistik sembolüydü. Güneş ışığı göz kamaştırıcı ve -uzun süre bakıldığında- kör ediciydi. Çok fazla ışığa karşı korunmasız kaldığını, bunun 'entellektüel tecavüz' olduğunu yani beynin gerçek tarafından tecavüz edildiğini hissediyordum." s.100 Jean Paul Sartre "Bulantım hâlâ geçmedi ve geçeceğini de sanmıyorum... O, artık bir hastalık veya geçici bir nöbet değil: O, ben'im." s.370 Egosuyla ilişkisi iyi olan herkesin, kolaylıkla kendinden birşeyler bulacağı bir kitap. Kaşınmasından rahatsız olacağınız yaralarınız varsa, bu öneriyle size kötülük yaptığımı söyleyebilirsiniz.


Bert Kaplan - Akıl Hastalarının İç Dünyası PDF İndir

Doğan Cücelioğlu - İnsan ve Davranışı PDF İndirBu kitap her çağdaş insanın bilmesi gereken modern psikolojinin temel kavramların ilk kez Türk bilim adamlarını katkılarıyla ve Türk bilim adamlarını katkılarıyla ve Türk toplum yapısının özellikleriyle kaynaştırarak sunmaktadır.


Doğan Cücelioğlu - İnsan ve Davranışı PDF İndir

14 Temmuz 2017 Cuma

Her Ay Farklı Kızlarla Görüş PDF İndirİnternet efsanesi Her Ay Farklı Kızlarla Görüş kitabını sizlere ücretsiz sunuyoruz. Kitabı yandex disk ile indirmeden okuyabilirsiniz. Bir teşekkürü çok görmeyin.

etiketler: Her Ay Farklı Kızlarla Görüş indir, Her Ay Farklı Kızlarla Görüş kitabı, Her Ay Farklı Kızlarla Görüş pdf, Her Ay Farklı Kızlarla Görüş bedava, Her Ay Farklı Kızlarla Görüş ücretsiz indir

25 Mayıs 2019 itibariyle link yenilenmiştir.


Her Ay Farklı Kızlarla Görüş PDF İndir

9 Temmuz 2017 Pazar

Anna Freud - Ben ve Savunma Mekanizmaları PDF İndir
Ben ve Savunma Mekanizmaları'nı Anna Freud 1936 yılında babasının 80'inci doğum gününe armağan olarak yayımladı. Yazıldığı yıldan beri güncelliğini yitirmeyen kitap, bugün hâlâ gerek çocuk gerekse erişkin psikanalizini öğrenenler için en etkileyici ve yararlı eserlerden biri olma özelliğini koruyor.

Psikanalizin dört okulu –dürtü kuramı, ben psikolojisi, nesne ilişkileri kuramı ve kendilik psikolojisi– içinde Anna Freud'un kitabı ben psikolojisi okulunun kurucu metinlerinden biri olarak kabul edilir.

Çocuk analizinin kurucusu sayılan Anna Freud temel eğitiminin öğretmenlik olması nedeniyle ruhsal yapının sağlıklılığa nasıl ulaştığıyla yakından ilgilenmiş, bu eserinde de ruhsal sorunlara nasıl yardımcı olunacağıyla birlikte sağlıklı ruh gelişimi için sosyal boyutta hangi önkoşulların gerekli olduğunu tartışmıştır.


Anna Freud - Ben ve Savunma Mekanizmaları PDF İndir

Sigmund Freud - Cinsel Yasaklar Ve Normaldışı Davranışlar PDF İndirTinbilime (Psikoloji, ruhbilim) gerçekten gönül bağlamış, bulgularını kütlelere yılmadan mal etmeye ve tinsel (ruhsal) sorunların genel kurallannı yakalamaya çalışmış bir kafa. Kendine özgü düşüncelerini büyük bir tutarlılıkla savunmaya, kanıtlamaya çalışmış bir bilim adamı. İnsanın tinsel sorunlanna çözüm aramaktan başka bir şey düşünmemiş bir tabip. Kişioğlunun dertlerini, acılarını paylaşmaya çalışmış bir hümanist. Kaleme aldığı pek çok yapıtla, kendisinden üniversite kürsüsü esirgenmiş olmasına karşın, binlerce öğrenciye kılavuzluk etmiş bir hoca. Seçtiği sözcüklerle mecazi anlatımıyla, yarı duygu yarı esvri karışık tümceleriyle eksiksiz bir yazar. Böyle tanıdım Sigmund Freud 'u. Böyle tanıyorum. Bir de ince sakallı uzunca yüzüyle Abdülhak Hamid'e benzettiğimi anımsıyorum. Bugün de benzetiyorum. Bu denli güç anlaşılır ve bu denli popüler olmakla da benzerler ya. Belki de başka resmi olmadığı için hep sakalıyla belleğime yerleşmiş S. Freud'un zengin düşünce ve yazı yaşantısını anlatmak, daha doğrusu derleyip toparlamak güç. Onun, 1856 Mayısının 6 'sında doğduğunu söyleyerek, klasik yaşam öykülerine özgü bir biçimde başlayabiliriz söze. Doğduğu kent de Moravia'nın Freiberg kenti.


Sigmund Freud - Cinsel Yasaklar Ve Normaldışı Davranışlar PDF İndir